Дослідження модового складу оптичних волокон

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Автори
Дегтярьов, Р. М.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Об’єкт дослідження — одномодове оптичне волокно. Мета роботи — закріплення знань про основні закономірності фізичних процесів що відбуваються в оптичному волокні при розповсюджені світлових хвиль. Методи досліджень — комп’ютерне моделювання з використанням пакету COMSOL.
Опис
Ключові слова
оптичне волокно, дисперсія, одномодове волокно, багатомодове волокно, кабель, серцевина
Цитування
Дегтярьов Р. М. Дослідження модового складу оптичних волокон : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 152 «Метрологія та інформаційно- вимірювальна техніка» / Р. М. Дегтярьов ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; кафедра Фізичних основ електронної техніки. – Харків, 2020. – 48 с.