Моделювання генерації другої гармоніки Гаусовим пучком у нелінійному середовищі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Автори
Демиденко, Є. Є.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Мета роботи – дослідження процесу генерації другої гармоніки в нелінійному середовищі на основі комп’ютерної моделі, побудованої в пакеті COMSOL Multiphysics. Методи дослідження – аналітичні та чисельні з використанням методу скінченних елементів. Розглянута взаємодія Гаусового пучка з нелінійним середовищем. Проведено теоретичні дослідження на основі використання комп’ютерної моделі взаємодії хвильового пучка з нелінійним середовищем. Встановлено основні закономірності процесу генерації вищих гармонік частоти випромінення при розповсюдженні пучка в нелінійному середовищі.
Опис
Ключові слова
випромінювання, комп’ютерне моделювання, лазер, нелінійна оптика, пучок Гауса, comsol multiphysics
Цитування
Демиденко Є. Є. Моделювання генерації другої гармоніки Гаусовим пучком у нелінійному середовищі : пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка / Є. Є. Демиденко ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2022. – 49 с.