Публікація:
Моделювання генерації другої гармоніки Гаусовим пучком у нелінійному середовищі

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2022

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Мета роботи – дослідження процесу генерації другої гармоніки в нелінійному середовищі на основі комп’ютерної моделі, побудованої в пакеті COMSOL Multiphysics. Методи дослідження – аналітичні та чисельні з використанням методу скінченних елементів. Розглянута взаємодія Гаусового пучка з нелінійним середовищем. Проведено теоретичні дослідження на основі використання комп’ютерної моделі взаємодії хвильового пучка з нелінійним середовищем. Встановлено основні закономірності процесу генерації вищих гармонік частоти випромінення при розповсюдженні пучка в нелінійному середовищі.

Опис

Ключові слова

випромінювання, комп’ютерне моделювання, лазер, нелінійна оптика, пучок Гауса, comsol multiphysics

Бібліографічний опис

Демиденко Є. Є. Моделювання генерації другої гармоніки Гаусовим пучком у нелінійному середовищі : пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка / Є. Є. Демиденко ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2022. – 49 с.

DOI