Моделі автоматизованого системного проектування автоматичної трансмісії

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2010
Автори
Осьмачко, О. О.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертації аналізується наукова задача – проектування автоматичної трансмісії. Розроблена інформаційна технологія автоматизованого проектування АТ та її інформаційне забезпечення. Розроблені математичні моделі оцінки та вибору типів і видів структури АТ; блоків АТ; елементів САУ та зв’язків між ними. Вони дозволяють приймати рішення за багатьма функціональними та витратними критеріями в залежності від ступеня визначеності інформації про їх важливості. Розроблена структура комп’ютерної технології. Наведені практичні приклади вирішення часткових задач, які впроваджені в реальні об’єкти. In the thesis a scientific problem of designing the automatic transmission has been analyzed. The information technology of the automatic transmission computer-aided design and its information support have been developed. Mathematical models of estimation and choosing types and structures of the automatic transmission, AT units, elements of the automatic control system and connections between them have been worked out. They allow making decisions by many functional and cost criteria depending on the degree of definiteness of the information about their importance. Structure of the computer technology has been made out. There have been given practical examples of solving partial tasks imbedded /implemented into real objects.
Опис
Ключові слова
системний синтез, математичні моделі, інформаційна технологія, імітаційне моделювання., system synthesis, information technology, simulation modeling, automatic transmission, mathematical models
Цитування
Осьмачко О. О. Моделі автоматизованого системного проектування автоматичної трансмісії : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.12 – "Системи автоматизації проектувальних робіт" / О. О. Осьмачко ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Х., 2010. – 23 с.
Колекції