Дослідження методів тривимірного фотосканування об'єктів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Автори
Громова, С. О.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Було зроблено огляд обладнання для сканування. Виконано аналіз існуючих методів 3D-сканування. Проведена порівняльна характеристика обладнання, необхідного для обробки великої кількості фотографій. Експериментально досліджено вплив погодних умов на якість сканованого об’єкту. Було з’ясовано, що для більш точної роботи програми 3D-сканування потрібно більше 50 знімків, знятими з різних положень. Також було з’ясовано, що до елементів зовнішнього орієнтування відносяться тривимірні координати центру проекції, продольний та поперечний кут нахилу знімка та кут повороту. А до елементів внутрішнього орієнтування відносяться, в першу чергу, фокусне відстань об'єктива (хоча може враховуватись і характер спотворень, що вносяться під час зйомки: наприклад, дісторсія об'єктива, деформація фотоматеріалу та ін.) та двомірні координати головної точки.
Опис
Ключові слова
сканування, сканер, 3D модель, сітка, грань, ребро, текстура, стереокопічна пара знімків, тріангуляція
Цитування
Громова С. О. Дослідження методів тривимірного фотосканування об'єктів : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 172 Телекомунікації та радіотехніка / С. О. Громова ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2021. – 69 с.