Контроль товщини і наявності дефектів в склотекстоліту який застосовується для виготовлення друкованих плат

Немає доступних мініатюр
Дата
2019
Автори
Турбай, В. В.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Об’єкт дослідження – фізико-математична модель процесу взаємодії високочастотного апериодичного екранного ВТП з металевим неферомагнітним покриттям при наяві дефектів. Предмет дослідження – оцінка контролю недосконалості (електропровідності) металевого неферомагнітного покриття друкованої плати методом вихрострумової дефектоскопії для забезпечення надійності. Мета магістерської атестаційної роботи – підвищення чутливості виявлення дефектів в металевому неферомагнітному покритті за рахунок використання апериодичного екранного перетворювача. Методи дослідження – вихрострумовий метод неруйнівного контролю. У магістерської атестаційній роботі досліджено фізико-математичну модель процесу взаємодії високочастотного апериодичного екранного ВТП з металевим неферомагнітним покриттям при наяві дефектів, що надало можливість виявляти дефекти структури фольги (металевого неферомагнітного покриття) склотекстоліту. Результати магістерської атестаційної роботи апробовані у фаховий статті «Восьма Міжнародна науково-технічна конференція з Інформаційних проблем теорії акустичних радіоелектронних і телекомунікаційних систем».
Опис
Ключові слова
вихрострумовий перетворювач, руйнівний контроль, дефекти, склотекстоліт, вихрові струми
Цитування
Турбай В. В. Контроль товщини і наявності дефектів в склотекстоліту який застосовується для виготовлення друкованих плат : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому магістерському) рівні, спеціальність 172 – Телекомунікації та радіотехніка / В. В. Турбай ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, кафедра комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки. – Харків, 2019. – 63 с.