Публікація:
Дослідження класифікатора зображень із використанням ансамблевих засобів аналізу складу структурного опису

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2022

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Об’єктом дослідження є методи класифікації зображень з використанням множин дескрипторів ключових точок у системах комп’ютерного зору. Метою дослідження є впровадження технологій класифікації зображень на підставі багатокомпонентної моделі даних на множині бінарних дескрипторів для опису еталонних зображень. Використано дескриптори ORB, апарат теорії множин і векторного простору, метричні моделі для визначення релевантності множин багатовимірних векторів, елементи теорії ймовірностей та програмне моделювання. Дослідження направлені на застосування багатокомпонентної моделі даних у структурних підходах прийняття рішень про клас об’єкту задля покращення класифікаційних властивостей. У результаті програмно реалізована та досліджена модель класифікації, зроблений висновок щодо її ефективності.

Опис

Ключові слова

комп’ютерний зір, розпізнавання зображень, структурні методи класифікації, дескриптор orb, система центрів даних, багатокомпонентна модель

Бібліографічний опис

Жадан О. В. Дослідження класифікатора зображень із використанням ансамблевих засобів аналізу складу структурного опису : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 122 Комп’ютерні науки / О. В. Жадан ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2022. – 64 с.

DOI