Застосування технологій розпізнавання мови в розробці програмного забезпечення

Немає доступних мініатюр
Дата
2019
Автори
Агарков, М. О.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Метою даної роботи є розробка програмного забеспечення дозволяючого користувачу програмувати завдяки своему мовному апарату. Об'єктом дослідження є покращення продуктивности роспизнавання мови в поріанянни з існуючими аналогами. Теоретичною значимістю цього дослідження є розробка оптимального алгоритму роспізнавання мови. Практичною значимістю є розробка повноцінного програмногог забеспечення
Опис
Ключові слова
МОВА, ГОЛОС, АЛГОРИТМ, РОЗПІЗНАВАННЯ, РЕЖИМ, НЕЙРОМЕРЕЖА
Цитування
Агарков М. О. Застосування технологій розпізнавання мови в розробці програмного забезпечення : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 123 Комп'ютерна інженерія / М.О. Агарков; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2019. – 70 с.