орпоративні злиття та поглинання як причина виникнення корпоративного конфлікту

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2013
Автори
Жорнокуй, Ю. М.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Право
Анотація
У статті зроблена спроба розглянути корпоративні злиття та поглинання як причину виникнення корпоративних конфліктів в акціонерних товариствах. Відсутність у законодавстві України, Росії, Молдови й країн ЄС єдиного підходу до визначення понять «злиття» і «поглинання» є одним і з каменів спотикання в гармонізації європейської правової системи. У результаті дослідження зроблено висновок про те, що причиною виникнення корпоративного конфлікту є дії, спрямовані на недружнє злиття (поглинання) товариства цілі. // The article has an attempt to consider corporate mergers and acquisitions as a reason for corporate conflicts in joint-stock companies. The absence of the legislation of Ukraine, Russia, Moldova and EU countries, a single approach to the definition of the concepts of "merger" and "absorption" is one of the stones of the stumbling in the harmonization of the European legal system. As a result of the study, it is concluded that the reason for the emergence of a corporate conflict is the actions, with a direct merger (acquisition) of the partnership.
Опис
Ключові слова
корпоративний конфлікт, злиття, поглинання, акціонерне товариство, міноритарний акціонер, мажоритарний акціонер, корпоративне управління, corporate conflict, mergers, acquisitions, joint-stock company, minority shareholder, majority shareholder, corporate governance
Цитування
Жорнокуй Ю. М. Корпоративні злиття та поглинання як причина виникнення корпоративного конфлікту / Ю. М. Жорнокуй // Право та інновації. – 2013. – №4. – С. 63-71.