Удосконалення методик ближньопольової хвильової діагностики

Немає доступних мініатюр
Дата
2019
Автори
Каліщук, О. О.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Мета роботи - створення аналітичної моделі та чисельного алгоритму для розрахунку параметрів резонатора сенсора діелектричної проникливості. Аналіз результатів розрахунку для оптимізації конструкції резонатора сенсора та розробки рекомендацій для його практичної реалізації. Метод дослідження – аналітичний та числовий розрахунок параметрів резонаторного сенсора діелектричної проникливості із застосуванням пакета Mathcad-11. Резонаторний сенсор виконано з зовнішнім розташуванням зразка, що вимірюється. При створенні аналітичної моделі використовується метод частково областей та наближення заданого поля. Поле у окремий частині резонатора представлено за допомогою тензорних функцій Гріна у циліндричних областях. Розроблено аналітична модель и алгоритм числового розрахунку може застосовуватись при розробці циліндричних резонаторних систем у НВЧ діапазоні. У розділі "Охорона праці" проведено аналіз системи "людина - машина - середовище", виявлені небезпечні фактори и методи їхньої локалізації.
Опис
Ключові слова
електромагнітне поле, резонанс, функції Гріна, спектр коливань, коаксіал, цілиндричні області
Цитування
Каліщук О. О. Удосконалення методик ближньопольової хвильової діагностики : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 172 – Телекомунікації та радіотехніка / О.О. Каліщук ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, кафедра Проектування та експлуатації електронних апаратів. – Харків, 2019. – 76 с.