Публікація:
Вдосконалення систем метеорного радіозв'язку шляхом використання в них шумоподібних сигналів 

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2017

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

У роботі вирішена актуальна науково-практична задача підвищення середньої швидкості передачі метеорних систем передачі інформації (МСПІ) шляхом використання в них шумоподібних сигналів (ШПС). У роботі викладені фізичні принципи метеорного поширення радіохвиль. Стисло розглянуті існуючі системи метеорного радіозв’язку. Розглянуті характеристики шумоподібних сигналів, з точки зору їх застосування в метеорному радіоканалі (МРК), та їх переваги в боротьбі із перешкодами виникаючими під час передачі інформації. Для визначення ступеня впливу нерівномірності амплітудно-частотної характеристики МРК розроблено математичну модель МРК, що враховує характеристики МРК у широкій смузі частот, а також існуючі перешкоди. За результатами моделювання визначені вимоги, що висуваються до ШПС для метеорної системи зв’язку. Цей сигнал має бути дискретно-частотним складаним ШПС, із базою від 36 до 64. Частотні складові сигналу мають бути близькі до частоти 40 МГц. В ході використання рекомендованого сигналу, швидкість передачі збільшилася до 140 кбіт/с, що у порівнянні із вузькосмуговими МСПІ збільшилася в 7 разів. Thesis describes actual scientific and practical task of increasing the average bit rate of meteor-burst communication systems by using noise-like signals. The thesis presents the physical principles of meteor radio propagation. It briefly describes the main existing meteor-burst communication systems, the characteristics of noise-like signals in terms of their use in the meteoric-burst radio channel, and their use against distortions that are arising in the transmission of information. To determine the degree of influences of nonlinear frequency response characteristic of the meteor-burst channel, mathematical model which takes into account the characteristics of the MBC in a wide frequency band, as well as interference was developed. Requirements for noise-like signal in meteor-burst applications were determined according to the results of the modelling. It should be discrete frequency composite noise- ike signal with a base of 36 to 64. Frequency components should be in nearest of 40 MHz. In case of using such signal, bit rate of the meteoric-burst communication system can be increased to 140 kbps.

Опис

Ключові слова

метеорний радіоканал, метеорна система зв’язку, шумоподібний сигнал, амплітудно-частотна характеристика, ймовірність бітової по- милки, швидкість передачі інформації, Meteor-burst channel, meteor-burst communication system, noise-like signal, response characteristic, bit-error ratio, bit rate

Бібліографічний опис

Шандренко Р. В. Вдосконалення систем метеорного радіозв'язку шляхом використання в них шумоподібних сигналів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 "Радіотехнічні та телевізійні системи" / Р. В. Шандренко ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2017. – 20 с. 

DOI

Колекції