Публікація:
Актуальні проблеми правового регулювання відносин із надання послуг мобільного зв’язку

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2013

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

НДІ ПЗІР НАПрН України

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

У статті розкрито найгостріші проблеми відносин із надання послуг мобільного зв’язку та їх правового регулювання. Зазначені питання розглядаються через призму структури правовідносин, елементами яких є суб’єкти, об’єкти та їх зміст, це, зокрема, питання визначення правового статусу суб’єктів, можливість односторонньої зміни умов договору тощо. Ключові слова: мобільний зв'язок, послуги мобільного зв’язку, правове регулювання надання послуг мобільного зв’язку, договір про надання послуг мобільного зв’язку. У статті розкрито найгостріші проблеми відносин із надання послуг мобільного зв’язку та їх правового регулювання. Зазначені питання розглядаються через призму структури правовідносин, елементами яких є суб’єкти, об’єкти та їх зміст, це, зокрема, питання визначення правового статусу суб’єктів, можливість односторонньої зміни умов договору тощо. // The article describes the most acute problems of services for providing mobile communication services and their legal regulation. These issues are considered through the prism of the structure of legal relations, whose elements are subjects, objects and their content, this, in particular, the issue of determining the legal status of subjects, the possibility of unilateral change in the terms of the contract, etc. Key words: mobile communications, mobile communication services, legal regulation of mobile communication services, a contract for mobile communication services. The article describes the most acute problems of services for providing mobile communication services and their legal regulation. These issues are considered through the prism of the structure of legal relations, whose elements are subjects, objects and their content, this, in particular, the issue of determining the legal status of subjects, the possibility of unilateral change in the terms of the contract, etc.

Опис

Ключові слова

мобільний зв'язок, послуги мобільного зв’язку, правове регулювання надання послуг мобільного зв’язку, договір про надання послуг мобільного зв’язку, mobile communications, mobile communication services, legal regulation of mobile communication services, a contract for mobile communication services

Бібліографічний опис

Єфремова К. В. Актуальні проблеми правового регулювання відносин із надання послуг мобільного зв’язку / К. В. Єфремова // Право та інноваційне суспільство. – 2013. – №1(1). – С. 159-172.

DOI