Управління кредитними ризиками в системі фінансово-економічної безпеки комерційного банку

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Автори
Левченко, М. В.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Розглянуто методичні аспекти оцінки кредитних ризиків в системі фінансово-економічної безпеки банку. Розкрито теоретичні засади управління кредитними ризиками комерційного банку. Наведено порівняльну характеристику економічної та фінансової безпеки підприємства. Проаналізовано сучасні підходи до оцінки кредитних ризиків в системі фінансово-економічної безпеки комерційного банку. Проаналізовано діяльність та напрями організації управління кредитними ризиками на ПАТ «Райффайзен Банк Аваль». Виявлено актуальні загрози фінансово-економічній безпеці досліджуваного банку, пов’язані з кредитними ризиками. Визначено шляхи та запропоновано рішення щодо подолання загроз, пов’язаних з кредитними ризиками в системі фінансово-економічної безпеки ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».
Опис
Ключові слова
фінансово-економічна безпека, кредитний ризик, комерційний банк
Цитування
Левченко М. В. Управління кредитними ризиками в системі фінансово-економічної безпеки комерційного банку : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 073 Менеджмент / М. В. Левченко ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2019. – 88 с.