Публікація:
Управління кредитними ризиками в системі фінансово-економічної безпеки комерційного банку

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2019

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Розглянуто методичні аспекти оцінки кредитних ризиків в системі фінансово-економічної безпеки банку. Розкрито теоретичні засади управління кредитними ризиками комерційного банку. Наведено порівняльну характеристику економічної та фінансової безпеки підприємства. Проаналізовано сучасні підходи до оцінки кредитних ризиків в системі фінансово-економічної безпеки комерційного банку. Проаналізовано діяльність та напрями організації управління кредитними ризиками на ПАТ «Райффайзен Банк Аваль». Виявлено актуальні загрози фінансово-економічній безпеці досліджуваного банку, пов’язані з кредитними ризиками. Визначено шляхи та запропоновано рішення щодо подолання загроз, пов’язаних з кредитними ризиками в системі фінансово-економічної безпеки ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».

Опис

Ключові слова

фінансово-економічна безпека, кредитний ризик, комерційний банк

Бібліографічний опис

Левченко М. В. Управління кредитними ризиками в системі фінансово-економічної безпеки комерційного банку : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 073 Менеджмент / М. В. Левченко ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2019. – 88 с.

DOI