Розробка методу прийняття рішення на базі систем технічного зору для ідентифікації об'єкту на конвеєрній лінії

Немає доступних мініатюр
Дата
2019
Автори
Декар, Н. М.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Об'єкт дослідження – процеси прийняття рішення щодо відбракування деталей. Предмет дослідження – методи класифікації браку на базі систем технічного зору, що розташовано на операції контролю конвеєрної лінії. Методи дослідження – методи моделювання, методи планування та постановки експерименту, методи класифікації. Мета роботи полягає в проведенні дослідження та побудові методу обробки зображення, отриманого з системи технічного зору конвеєрної лінії, для прийняття рішення щодо наявності браку переміщуваного об’єкта. Відповідно до поставленого завдання в програмному середовищі MatLab розроблено програмний код, який реалізує алгоритм попередньої обробки даних, суміщення та порівняння зображення з еталоном та видачу відповідного результату щодо пригодності досліджуваного об’єкту. В ході роботи було проведено ряд експериментів які підтвердили працездатність розробленого алгоритму та дозволили визначити порогове значення коефіцієнту кореляції на рівні 0,75, що забезпечує точність розпізнавання браку на рівні 99%.
Опис
Ключові слова
система технічного зору, конвейєр, зображення, matlab, кореляція
Цитування
Декар Н. М. Розробка методу прийняття рішення на базі систем технічного зору для ідентифікації об'єкту на конвеєрній лінії : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 151 – Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології / Н. М. Декар ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, кафедра комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки. – Харків, 2019. – 60 с.