Публікація:
Актуальні проблеми законодавства україни про здійснення державних закупівель

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2013

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Право

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Стаття присвячена аналізу законодавства про здійснення державних закупівель в Україні. У роботі детально аналізується та роз’яснюється понятійно-категорійний апарат, головні нормативно-правові акти, що регулюють питання здійснення державних закупівель. Велика увага приділяється розгляду правових колізій з іншими нормативними актами, що сприяють зловживанням зі сторони замовників, а також аналізуються актуальні проблемі регулювання процедури закупівлі та способі їх вирішення. // The article is devoted to the analysis of legislation on public procurement in Ukraine. The work analyzes in detail and explains the conceptual and categorical apparatus, the main normative legal acts regulating the issues of public procurement. Much attention is paid to the consideration of legal conflicts with other normative acts that contribute to abuse from the side of the customers, as well as the actual problems of regulating the procurement procedure and the method of their solution.

Опис

Ключові слова

державні закупівлі, конкурсні торги, замовники, учасники, процедура закупівлі, public procurement, competitive bidding, customers, participants, procurement procedure

Бібліографічний опис

Асхабов О. Г. Актуальні проблеми законодавства україни про здійснення державних закупівель / О. Г. Асхабов // Право та інновації. – 2013. – №4. – С. 94-102.

DOI