Публікація:
Господарсько-правове регулювання відносин у сфері трансферу технологій

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2013

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Право

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

У статті аналізується правова структура феномену «трансфер технології» у проблемному аспекті недостатньої розробленості понятійного апарату. Особлива увага приділяється проблематиці термінології та співвідношення правового обсягу таких понять, як «технологія» і «трансфер технології», сформульовано їх ознаки. Трансфер технології є основною формою впровадження інновацій. // The article analyzes the legal structure of the phenomenon "Transfer of Technology" in a problem aspect of insufficient development of the conceptual apparatus. Particular attention is paid to the problem of terminology and the ratio of legal scope of such concepts as "technology" and "transfer of technology", their signs are formulated. Technology transfer is the main form of innovation.

Опис

Ключові слова

технологія, трансфер технології, інновації, інноваційна діяльність, результат науково-технічної діяльності, technology, technology transfer, innovation, innovation activity, result of scientific and technical activity

Бібліографічний опис

Погрібний Д. І. Господарсько-правове регулювання відносин у сфері трансферу технологій / Д. І. Погрібний / Право та інновації. – 2013. – №4. – С. 18-26.

DOI