Публікація:
Побудова математичних моделей оцінки електричних параметрів конденсаторів на етапах їх виробництва

Немає доступних мініатюр

Дата

2005

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

ХНУРЕ

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Робота присвячена рішенню актуальної проблеми оцінювання та прискореної оцінки якості параметрів конденсаторів ще до закінчення технологічного процесу формовки анодів - одного з основних процесів при виготовленні оксидно-напівпровідникових конденсаторів. Складність вирішення цієї задачі обумовлена залежністю процесу формовки від багатьох факторів. Було обране ортогональне планування другого порядку для чотирьох факторів, розроблені плани експерименту, складені матриці планування і розраховані коефіцієнти залежностей. Одержані рівняння регресії дозволяють проводити прискорену оцінку якості сформованої діелектричної плівки та прогнозувати значення електричних параметрів анодів конденсаторів в залежності від значень факторів, що впливають на результат формовки.

Опис

Ключові слова

математичні моделі, технологічний процес, оксидно-напівпровідникові конденсатори, формовка анодів, ортогональне планування

Бібліографічний опис

Геселева Н. В. Побудова математичних моделей оцінки електричних параметрів конденсаторів на етапах їх виробництва / Н. В. Геселева, Г. В. Пронюк // АСУ и приборы автоматики. - 2005. - Вип. 132. – С. 50-55.

DOI