Дослідження методів динамічної адаптації рекомендацій в рекомендаційних системах

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Автори
Карунна, Є. Ю.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Об’єкт дослідження – процес побудови рекомендацій щодо персоналізованого набору товарів та послуг для користувача. Предмет дослідження – методи побудови рекомендацій. Мета дослідження – підвищення ефективності побудови формування рекомендацій з урахуванням змін інтересів користувача. У роботі виконано дослідження методів побудови рекомендацій в рекомендаційних систем. Проаналізовано існуючі методи побудови рекомендацій, на підставі проведеного аналізу запропоновано удосконалений метод динамічної адаптації рекомендацій шляхом використання патерну. Результати магістерської роботи можуть бути використані при побудові рекомендаційної системи з динамічною зміною рекомендацій
Опис
Ключові слова
гібридні моделі, колаборативна фільтрація, патерн, рекомендації на основі контента, рекомендаційні системи
Цитування
Карунна Є. Ю. Дослідження методів динамічної адаптації рекомендацій в рекомендаційних системах : пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 122 Комп’ютерні науки / Є. Ю. Карунна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2022. – 72 с.