Управління оптичною мережею контролером SDN на базі ONOS

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Автори
Романов, О. І.
Свид, І. В.
Корнієнко, Н. І.
Романов, А. О.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНУРЕ
Анотація
Досліджуються можливості управління оптичною мережею логічно-централізованою площиною керування SDN на базі відкритої мережевої операційної системи ONOS. Розглянуто структуру контролера і його основні функціональні блоки, які забезпечують збір інформації про стан елементів мережі, вирішення основних завдань управління, взаємодію систем управління, побудованих на різній технологічній базі. Показані роль і місце відкритої мережевої операційної системи в структурі контролера, наведено опис багаторівневої архітектури ONOS у вигляді набору функціональних модулів, проаналізовано призначення і функції підсистем ONOS, дано опис протоколів і інтерфейсів, які дозволяють представити мережу SDN у вигляді моделі. Особливістю наведеної моделі є те, що керована мережа може бути представлена у вигляді набору віртуальних мережевих функцій. Тому процес управління стає незалежним від того, обладнання якого вендора використовувалося при побудові мережі, а також від того, побудована мережа на реальних фізичних елементах або віртуальних. Використання ONOS дозволяє побудувати логічну централізовану площину управління в мережах SDN. Існуючий набір функціональних модулів, сервісів та інтерфейсів в ONOS дозволяє виконувати завдання управління оптичною мережею. Для подальшого розвитку ONOS необхідна розробка математичних моделей і методів оптимального вирішення задач керування в різних умовах експлуатації, які в майбутньому стануть програмними модулями прикладного рівня.
Опис
Ключові слова
відкрита мережева операційна система, ONOS, контролер, SDN, площина управління SDN, площина даних SDN
Цитування
Управління оптичною мережею контролером SDN на базі ONOS / О. І. Романов, І. В. Свид, Н. І. Корнієнко, А. О. Романов // Радіотехніка : Всеукр. міжвід. наук.-техн. зб. 2022. Вип. 210. - C. 188–196. doi: 10.30837/rt.2022.3.210.16.