За технічних причин Електронний архів Харківського національного університету радіоелектроніки «ElAr КhNURE» працює тільки на перегляд. Про відновлення роботи у повному обсязі буде своєчасно повідомлено.
 

Публікація:
Управління оптичною мережею контролером SDN на базі ONOS

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2022

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

ХНУРЕ

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Досліджуються можливості управління оптичною мережею логічно-централізованою площиною керування SDN на базі відкритої мережевої операційної системи ONOS. Розглянуто структуру контролера і його основні функціональні блоки, які забезпечують збір інформації про стан елементів мережі, вирішення основних завдань управління, взаємодію систем управління, побудованих на різній технологічній базі. Показані роль і місце відкритої мережевої операційної системи в структурі контролера, наведено опис багаторівневої архітектури ONOS у вигляді набору функціональних модулів, проаналізовано призначення і функції підсистем ONOS, дано опис протоколів і інтерфейсів, які дозволяють представити мережу SDN у вигляді моделі. Особливістю наведеної моделі є те, що керована мережа може бути представлена у вигляді набору віртуальних мережевих функцій. Тому процес управління стає незалежним від того, обладнання якого вендора використовувалося при побудові мережі, а також від того, побудована мережа на реальних фізичних елементах або віртуальних. Використання ONOS дозволяє побудувати логічну централізовану площину управління в мережах SDN. Існуючий набір функціональних модулів, сервісів та інтерфейсів в ONOS дозволяє виконувати завдання управління оптичною мережею. Для подальшого розвитку ONOS необхідна розробка математичних моделей і методів оптимального вирішення задач керування в різних умовах експлуатації, які в майбутньому стануть програмними модулями прикладного рівня.

Опис

Ключові слова

відкрита мережева операційна система, площина даних SDN, площина управління SDN, ONOS

Бібліографічний опис

Управління оптичною мережею контролером SDN на базі ONOS / О. І. Романов, І. В. Свид, Н. І. Корнієнко, А. О. Романов // Радіотехніка : Всеукр. міжвід. наук.-техн. зб. 2022. Вип. 210. - C. 188–196. doi: 10.30837/rt.2022.3.210.16.

DOI