Публікація:
Дослідження характеристик кільцевого резонатору для телекомуніка-ційних систем

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2019

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

У першій частині роботи описується загальна інформація про оптичні ре-зонатори, їх принцип дії, різновиди та сфери застосування; детально описано принцип дії оптичних кільцевих резонаторів, їх види, а також сфери, у яких їх використовують на практиці; описуються базові конфігурації оптичних кільце-вих резонаторів та їх фізико-математичні моделі; описуються явища нелінійної оптики у оптоволоконних системах зв’язку, їхні фізичні принципи та сфери за-стосування. У другі частині роботи демонструється процес побудови комп’ютерної моделі оптичного кільцевого резонатору, а також розрахунок його спектраль-них характеристик при різних значеннях параметру коефіцієнту зв’язку.

Опис

Ключові слова

хвилевід, кільцевий резонатор, оптичний діапазон, спектральні характеристики, коефіцієнт пропускання, фільтр вводу-виводу, режекторний фільтр

Бібліографічний опис

Самотой І. В. Дослідження характеристик кільцевого резонатору для телекомуніка-ційних систем : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 152 «Метрологія та інформаційно- вимірювальна техніка» / І. В. Самотой ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2019 – 81 с.

DOI