Публікація:
Розробка методу компресії відеозображення для підвищення якісних характеристик відеопотоку

Немає доступних мініатюр

Дата

2019

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Розглянуто загальні методи кодування відеозображень та їх класифікацію. Проведено аналіз алгоритму обробки відеопотоку за технологією MPEG та технології кодування сімейства JPEG. Виявлено недоліки статистичних кодів у зв'язку з чим запропоновано використання блокового поліадичного кодування. Розроблено метод компресії та декомпресії відеопотоку на основі передбачених кадрів. Проведено оцінку розробленого методу по часовій характеристиці, що дозволяє говорити про ефективність запропонованого методу.

Опис

Ключові слова

відеопоток, відеозображення, обробка відеопотоку, технологія MPEG

Бібліографічний опис

Шевченко В. А. Розробка методу компресії відеозображення для підвищення якісних характеристик відеопотоку : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 172 Телекомунікації та радіотехніка / В. А. Шевченко ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2019. – 78 с.

DOI