Публікація:
Розробка системи технічного зору інтелектуального захватного пристрою

Немає доступних мініатюр

Дата

2019

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Об’єкт дослідження – процес відстеження об’єктів на базі технічного зору. Предмет дослідження – методи ідентифікації об’єктів. Мета магістерської роботи – підвищення якості ідентифікації об’єктів для інтелектуального захватного пристрою. Методи дослідження – порівняння за оптичними та часовими критеріями алгоритмів, аналіз успішності відстеження об’єктів відстежувачами. Комп'ютерний зір – це дуже прогресивна і сучасна частина інформатики. З наукової точки зору, теоретична частина алгоритмів комп'ютерного зору переважає у багатьох працях та публікаціях. Теорія та основи є дійсно важливими, але, з іншого боку, остаточна реалізація алгоритму істотно впливає на його ефективність та надійність. З цієї причини, ця атестаційна робота намагається порівняти реальну реалізацію алгоритмів відстеження (одна з проблем комп’ютерного зору), які можна знайти в популярній бібліотеці OpenCV. Також, обговорюються можливості оптимізації. Пояснювальна записка містить: аналіз сучасних алгоритмів відстеження об’єктів, порівняння цих алгоритмів, програмне забезпечення для порівняння та рекомендації по оптимізації роботи алгоритмів.

Опис

Ключові слова

компьютерний зір, технічний зір, відстеження, аналіз, порівняння, алгоритми, opencv

Бібліографічний опис

Бакушевич В. В. Розробка системи технічного зору інтелектуального захватного пристрою : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 151 – Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології / В. В. Бакушевич ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, кафедра Комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки. – Харків, 2019. – 77 с.

DOI