Розробка адаптивної системи керування перемiщенням транспортувальних платформ на iнтелектуальному виробництвi

Немає доступних мініатюр
Дата
2019
Автори
Водолазький, Є. I.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Об’єкт дослiдження – iнтелектуальне виробництво. Предмет дослiдження – адаптивна система керування iнтелектуального виробництва. Метою роботи є розробка адаптивної системи керування перемiщенням транспортувальних платформ на iнтелектуальному виробництвi. Було розроблено модель та метод адаптивного керування транспортувальною платформою на iнтелектуальному виробництвi. Розробка програмного забезпечення здiйснювалось iз використанням середовища розробки Visual Studio 2015, бiбiлотеки Accord .NET на IBM-сумiсному персональному комп’ютерi (тактова частота процесора 4х2,7 ГГц, обсяг оперативної пам’ятi – 8 Гб, жорсткого диска – 500 Гб). Проведено експерименти з розробленим програмним забезпеченням. Область використання – програма може використовуватися як додаткова система для адаптивного керування на iнтелектуальному виробництвi. Результати магістерської атестаційної роботи апробовано у Науково технічному журналі «Технологія приладобудування», випуск № 2 2019, на тему «Розробка адаптивної системи керування переміщенням транспортувальних платформ на інтелектуальному виробництві».
Опис
Ключові слова
адаптацiя, генетичнi алгоритми, нечiтка логiка, моделювання, industry 4.0
Цитування
Водолазький Є. I. Розробка адаптивної системи керування перемiщенням транспортувальних платформ на iнтелектуальному виробництвi : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 151 – Автоматизацiя та комп’ютерно-iнтегрованi технології / Є. I. Водолазький ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, кафедра Комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки . – Харків, 2019. – 67 с.