Оцінка та управління фінансовою безпекою підприємства

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Автори
Тимофєєнко, В. С.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Об’єктом дослідження є управління системою фінансово-економічної безпеки підприємства. Метою роботи є теоретичне обґрунтування та розробка практичних рекомендацій щодо оцінки та управління фінансовою безпекою для досліджуваного підприємства. Проаналізовано теоретичні підходи щодо сутності та методів оцінки фінансової безпеки підприємства. Розглянуто системні основи управління фінансовою безпекою підприємства. Проаналізовано фінансово-економічні результати діяльності ТОВ «Прогрес». Розкрито особливості обліково-аналітичного забезпечення фінансової безпеки на досліджуваному підприємстві. Запропоновано напрями удосконалення оцінки та управління фінансовою безпекою підприємства. Запропоновано методику оцінки рівня фінансової безпеки для ТОВ «Прогрес».
Опис
Ключові слова
фінансова безпека, оцінка, інтегральний показник, концептуальна схема оцінки
Цитування
Тимофєєнко В. С. Оцінка та управління фінансовою безпекою підприємства : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 073 Менеджмент / В. С. Тимофєєнко ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2019. – 92 с.