Публікація:
Дослідження методів формування рекомендацій в проектах побудови рекомендаційних систем в соціальних мережах

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2019

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

У роботі виконано огляд методів рекомендацій та підходів до рекомендацій в соціальних мережах. Проаналізовані методи рекомендацій в соціальних мережах в режимі онлайн. На підставі проведеного аналізу запропоновано удосконалений метод побудови рекомендацій в соціальних мережах в режимі онлайн шляхом введення додаткового етапу попередньої фільтрації за демографічною ознакою. В ході дослідження отримані такі результати: визначені існуючі види персоналізацій; визначені існуючі методи персоналізацій в соціальних мережах; визначені існуючі рекомендаційні системи; зроблена класифікація рекомендаційних систем та опис удосконаленого методу; проведена експериментальна перевірка по удосконаленому методу

Опис

Ключові слова

соціальні мережі, персоналізація в соціальних мережах, рекомендаційні системи, коллаборативна фільтрація, гібридний метод, демографічна фільтрація

Бібліографічний опис

Бондар Д. В. Дослідження методів формування рекомендацій в проектах побудови рекомендаційних систем в соціальних мережах : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 122 Комп’ютерні науки / Д. В. Бондар ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2019. – 81 с.

DOI