Публікація:
Аналіз, комп'ютерне моделювання та стійке оцінювання статистичних розподілів у потоках даних

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2021

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Об’єкт дослідження – потік даних. Мета роботи – дослідження та аналіз методів робастного оцінювання па-раметрів розподілів у потоках даних. Основними завданнями досліджень є по-будова, дослідження і застосування робастних підходів в потоках даних. Методи дослідження – для вирішення поставлених завдань використову-вався апарат теорії ймовірностей, математичної статистики, математичного аналізу, обчислювальної математики, статистичного моделювання, стійкі оцін-ки параметрів статистичних розподілів. Проведено огляд основних підходів теорії робастного оцінювання пара-метрів до потоків даних. Проведено дослідження стійких методів оцінювання розподілів у потоці даних. Проведено теоретичні дослідження локально-стійких методів оцінювання параметрів в потоці даних з засміченням.

Опис

Ключові слова

робастність, параметри розподілу, стійкі оцінки, потоки даних, м-оцінки, l-оцінки

Бібліографічний опис

Белявський Д. О. Аналіз, комп'ютерне моделювання та стійке оцінювання статистичних розподілів у потоках даних : пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 124 Системний аналіз / Д. О. Белявський ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2022. – 67 с.

DOI