Публікація:
Чисельні методи розв'язання мінімаксних задач розміщення джерел фізичних полів

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2010

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

В дисертації досліджуються мінімаксні задачі розміщення джерел фізичного поля. На розміщення джерел накладаються обмеження взаємного неперетину та невиходу за межі області. У випадку мінімаксної задачі дискретного розміщення посадкові місця повинні бути розміщені таким чином, щоб джерела не перетиналися між собою та не виходили за межі області при будь-якому призначенні джерел на посадкові місця. До розв’язання мінімаксної задачі неперервного розміщення джерел фізичного поля застосовано метод штрафних функцій та третій метод послідовних наближень. Для перевірки, чи знайдена точка являється точкою локального мінімуму, розроблено метод спуску зі стаціонарної точки. Для розв’язання мінімаксної задачі дискретного розміщення джерел фізичного поля розроблено метод “ P - алгоритм“ та комбінований метод розв’язання цієї задачі. Запропоновані методи реалізовані у програмному комплексі “Physical fields”. The minimax problem of physical fields source allocation is considered in thesis. The described sources belong to the domain and are not crossed by one another. The specified positions are allocated the way to avoid their mutual intersection or the region overrunning by means of appointing them to the fixed places – the case of discrete minimax problem is considered. The penalty method and the third method of successive approximations are being used for solving the continuous minimax problem. To check whether the function reaches a local minimum at the point found the descent method with a stationary point is developed. Both -algorithm and the combined algorithm are developed to solve the discrete minimax task. This methods are implemented in the software system entitled “Physical fields”.

Опис

Ключові слова

фізичне поле, P -агоритм, метод спуску зі стаціонарної точки, метод штрафних функцій, physical field, algorithm, the descent method from the stationary point, the penalty function method

Бібліографічний опис

Бурда Р. В. Чисельні методи розв'язання мінімаксних задач розміщення джерел фізичних полів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 "Математичне моделювання та обчислювальні методи" / Р. В. Бурда ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки – Х., 2010. – 25 с.

DOI

Колекції