Акустичний вимірювач швидкості вітру в атмосферному прикордонному шарі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Автори
Карташов, В. М.
Сідоров, Г. І.
Толстих, Є. Г.
Шаповалов, С. В.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНУРЕ
Анотація
Запропоновано метод вимірювань, який заснований на вимірюванні переміщень акустичного пакету під впливом вітру. Описаний в роботі вимірювач відноситься до галузі прикладної метеорології і може бути використаний в ряді галузей народного господарства: в авіації для дистанційного вимірювання швидкості вітру над злітно-посадковою смугою, в зонах розташування металургійних та хімічних підприємств для прогнозування зон вітрового виносу шкідливих викидів, а також при обґрунтуванні місць розташування вітряків в системах вітроенергетики. Наведено результати дослідження і розробки системи акустичного зондування для вимірювання параметрів вітрової обстановки в прикордонному атмосферному шарі. Наведено структурну схему системи акустичного зондування атмосфери. Проведено аналіз вітрової обстановки в прикордонному атмосферному шарі. Розраховано відносини сигнал/шум для різних висот. Розраховано місцеположення акустичного пакета щодо зміни довжини радіус-вектора. Проведено аналіз швидкості зносу акустичного пакета на різних висотах і залежність похибки вимірювань від співвідношення сигнал/шум. Розраховано похибки за компонентами швидкості вітру в різних площинах, а також співвіднесено значення похибок при різних параметрах відносини сигнал/шум. Обчислені дані повністю задовольняють вимогам, поставленим при дослідженні і розробці даної системи акустичного зондування атмосфери і вимірювання швидкості вітру в прикордонному шарі атмосфери методом акустичної локації.
Опис
Ключові слова
турбулентність атмосфери, акустичні хвилі, акустичний локатор (содар), прикордонний шар атмосфери
Цитування
Акустичний вимірювач швидкості вітру в атмосферному прикордонному шарі / В. М. Карташов, Г. І. Сідоров, Є. Г. Толстих, С. В. Шаповалов // Радіотехніка : Всеукр. міжвід. наук.-техн. зб. – Харьків, 2019. – Вип. 199. – С. 54–58.