Аналіз особливостей побудови систем моніторингу стану довкілля з використанням методів штучного інтелекту

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Автори
Слупська, С. Ю.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В результаті виконання атестаційної роботи були розглянуті актуальні завдання створення системи екологічного моніторингу стану довкілля з використанням методів обчислювального інтелекту. Розглянуті завдання оцінювання рівня екологічної безпеки довкілля та завдання ідентифікації джерел шкідливих викидів в промислових регіонах, а також запропоновано методи їх вирішення з застосуванням графових моделей, нечіткої логіки та оптимізаційних методів. Запропоновано варіант побудови системи екологічного моніторингу стану довкілля, що має відкриту модульну архітектуру та розглянуто напрямки практичної реалізації функцій окремих модулів. Запропонована система екологічного моніторингу стану довкілля може використовуватися як автономно, так і в інтеграції з існуючими ГІС екологічного моніторингу регіонального рівня.
Опис
Ключові слова
екологічний моніторинг, оцінка екологічних ризиків, ідентифікація джерел екологічної небезпеки, модульна структура, методи обчислювального інтелекту
Цитування
Слупська С. Ю. Аналіз особливостей побудови систем моніторингу стану довкілля з використанням методів штучного інтелекту : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 124 Системний аналіз / С. Ю. Слупська ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2020. – 77 с.