Публікація:
Загальні засади запровадження інноваційної моделі розвитку української держави: муніципальний аспект

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2013

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Право

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Стаття присвячена розгляду проблемних питань , пов’язаних із з’ ясуванням ролі органів державної влади та місцевого самоврядування у формуванні і реалізації інноваційної політики України. Вказується на необхідність стимул ювання інноваційних перетворень насамперед на регіональному та місцевому рівнях. Визначено основні напрями формування муніципальної інноваційно орієнтованої політики. // The article is devoted to consideration of problematic issues related to the role of state authorities and local self-government bodies in the formation and implementation of the innovation policy of Ukraine. Indicates the need for an incentive for innovative transformations primarily at the regional and local levels. The main directions of formation of municipal innovation policy are determined.

Опис

Ключові слова

інновації, інноваційна діяльність, інноваційна політика, органи місцевого самоврядування, муніципальна інноваційно орієнтована політика, innovation, innovation activity, innovation policy, local self-government bodies, municipal innovative policies

Бібліографічний опис

Петришина М. О. Загальні засади запровадження інноваційної моделі розвитку української держави: муніципальний аспект / М. О. Петришина // Право та інновації. – 2013. – №4. – С. 11-17.

DOI