Публікація:
Дослдження методів оцінки функцональної надійності інформацйних систем

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2022

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Мета роботи – дослідження існуючих методів оцінки функціональної надійності інформаційних систем та розробка модифікованого методу розрахунку показників комплексної оцінки функціональної надійності на основі використання одиничних показників, який дозволить вирішувати це завдання більш ефективно. Дослідження, що проведені в роботі, базуються на використанні методів системного аналізу задач оцінювання функціональної надійності інформаційних систем, теорії ймовірності та математичної статистики, апарату теорії Марківських ланцюгів.

Опис

Ключові слова

ймовірність відмови, ймовірність помилки, комплексна оцінка, комплексні показники, одиничні показники, марцівські ланцюги, функціональна надійність

Бібліографічний опис

Давидова В. П. Дослдження методів оцінки функцональної надійності інформацйних систем : пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 122 Комп’ютерні науки / В. П. Давидова ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2022. – 66 с.

DOI