Забезпечення фінансово-економічної безпеки банківських установ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Автори
Кононова, О. С.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Об’єктом дослідження є забезпечення фінансово-економічної безпеки діяльності банківських установ. Метою роботи є теоретичне обґрунтування та розробка практичних рекомендацій щодо забезпечення фінансово-економічної безпеки ПАТ «БАНК» ГРАНТ» на фондовому ринку. Розглянуто теоретичні аспекти забезпечення фінансово-економічної безпеки банківських установ. Розкрито сутність фінансово-економічної безпеки банківських установ та загальну характеристику діяльності банків на фондовому ринку. Проаналізовано основні показники діяльності банків в Україні. Здійснено аналіз банківської діяльності ПАТ «БАНК «ГРАНТ». Запропоновано напрями забезпечення фінансово-економічної безпеки банку. Запропоновано методику визначення оптимального фондового портфеля як інструмента забезпечення фінансово-економічної безпеки ПАТ «БАНК «ГРАНТ».
Опис
Ключові слова
фінансово-економічна безпека, банк, фондовий ринок, фондовий портфель, цінні папери, загрози, financial-economic security, bank, stock market, stock portfolio, securities, threats
Цитування
Кононова О. С. Забезпечення фінансово-економічної безпеки банківських установ : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 073 Менеджмент / О. С. Кононова ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, кафедра економічної кібернетики та управління економічною безпекою. – Харків, 2019. – 93 с.