Дослідження методів контролю послуг NB IoT

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Автори
Радченко, В. В.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Мета роботи: дослідження та аналіз методів контролю послуг NB IoT в інфокомунікаціях. Розглянуті MNB-IoT LTE мережі з комутацією пакетів, основні об'єкти і елементи, взаємодія протоколів управління трафіком. Архітектура MNB-IoT LTE мережі побудована на основі управління і підтримки трафіка с технологією комутації пакетів в умовах рухомості МС з виконанням нормованих показників якості передачі інформації. Досліджені методи забезпечення контролю МNB-IoT на прикладному рівні та на базі хмарних платформ. Розглянуто методи управління різнорідностями систем різних виробників IoT cloud платформи
Опис
Ключові слова
Цитування
Радченко В. В. Дослідження методів контролю послуг NB IoT : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 172 - Телекомунікації та радіотехніка / В. В. Радченко ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2020. – 90 с.