Управління системою кадрової безпеки підприємства

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Автори
Нальоткіна, М. С.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Об’єкт дослідження – управління системою економічної безпеки підприємства. Мета дослідження – теоретичний аналіз та розробка практичних рекомендацій щодо формування системи управління кадровою безпекою підприємства. Розкрито зміст і поняття кадрової безпеки підприємства. Розглянуто системні засади управління кадровою безпекою підприємства. Установлено взаємозв’язок надійності персоналу та кадрової безпеки в системі управління підприємством. Проведено аналіз господарської діяльності та кадрової політики ТОВ ТД «Укрнасоссервіс». Визначено фактори впливу на управління системою кадрової безпеки підприємства. Розглянуто аспекти обліково-аналітичного забезпечення кадрової політики підприємства. Запропоновано рекомендації щодо формування системи управління кадровою безпекою підприємства. Запропоновано напрями забезпечення кадрової безпеки ТОВ ТД «Укрнасоссервіс» в контексті реалізації функцій управління персоналом. Розроблено рекомендації щодо моніторингу функціонування системи кадрової безпеки підприємства.
Опис
Ключові слова
економічна безпека, система, кадрова безпека, загрози, надійність персоналу, напрями забезпечення, моніторинг, есоnоmіс sесurіty, systеm, stаff sесurіty, thrеаts, stаff rеlіаbіlіty, dіrесtіоns оf sесurіty, mоnіtоrіng
Цитування
Нальоткіна М. С. Управління системою кадрової безпеки підприємства : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 073 Менеджмент / М. С. Нальоткіна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, кафедра економічної кібернетики та управління економічною безпекою. – Харків, 2019. – 107 с.