Публікація:
Діагностика кризового стану підприємства в контексті забезпечення його економічної безпеки

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2019

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Об’єктом дослідження є управління системою фінансово-економічної безпеки підприємства. Метою роботи є теоретичне обґрунтування та розробка практичних рекомендацій щодо діагностики кризового стану в системі забезпечення економічної безпеки підприємства. Проаналізовано теоретичні основи діагностики кризового стану та загрози банкрутства в системі економічної безпеки підприємства. Розкрито сутність економічної безпеки підприємства в умовах трансформаційної економіки. Проаналізовано теоретичне та методичне забезпечення діагностики кризового стану та загрози банкрутства підприємства. Проаналізовано фінансово-економічні результати діяльності ТОВ «Техсистем». Розкрито особливості організації економічної безпеки ТОВ «Техсистем». Виявлено фактори фінансової кризи на досліджуваному підприємстві. Запропоновано напрями удосконалення діагностики кризового стану та загрози банкрутства в системі забезпечення економічної безпеки підприємства. Запропоновано методику діагностики загрози банкрутства для ТОВ «Техсистем». Розроблено заходи щодо охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях на досліджуваному підприємстві.

Опис

Ключові слова

діагностика, кризовий стан, загроза банкрутств, економічна безпека, економічна захищеність

Бібліографічний опис

Дмитерко Н. Ю. Діагностика кризового стану підприємства в контексті забезпечення його економічної безпеки : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 073 Менеджмент / Н. Ю. Дмитерко ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2019. – 92 с.

DOI