Публікація:
Дослідження ефективності використання механізму тунелювання в мережі MPLS

Немає доступних мініатюр

Дата

2019

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

В роботі було проведено аналіз ефективності тунелювання MPLS, також особливості даної технології Проаналізовано алгоритм ефективності створення тунелю в мережі та проведено розрахунки в середовищі Mathcad. Продемонстровано, що ефективність застосування технології MPLS при різних навантаженнях залежить від кількості вузлів. Виконано побудову та налаштування мережі в симуляторі GNS3. Налаштовано ІР-мережу на основі протоколу динамічної маршрутизації OSPF, повех якої застосовані налаштування MPLS мережі

Опис

Ключові слова

MPLS, тунель, ефективність LSP, тунелювання, LSR, мережа, алгоритм, маршрутизатор

Бібліографічний опис

Ведмедеря М. А. Дослідження ефективності використання механізму тунелювання в мережі MPLS : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 172 Телекомунікації та радіотехніка / М. А. Ведмедеря ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2019. – 70 с.

DOI