Управління фінансово-економічною безпекою банку

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Автори
Ільїна, А. О.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Об’єктом дослідження є управління системою фінансово-економічної безпеки банку. Метою роботи є теоретичне обґрунтування та розробка практичних рекомендацій з розробки механізмів управління забезпечення безпеки банку. Розкрито теоретичні засади управління фінансово-економічною безпекою банку. Проаналізовано сучасні підходи до формування чинників фінансово-економічної безпеки банку. Проаналізовано діяльність та напрями організації економічної безпеки АТ «Банк Альянс». У дослідженні теоретично сформовано концептуальні рамки управління економічною безпекою фінансових установ як складової регулювання фінансової безпеки на рівні країни. Запропоновано методику запобігання цифрових загроз для ринку банківської діяльності
Опис
Ключові слова
фінансово-економічна безпека, безпека банку, цифрова безпека
Цитування
Ільїна А. О. Управління фінансово-економічною безпекою банку : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 073 Менеджмент / А. О. Ільїна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2019. – 86 с.