Публікація:
Розробка алгоритму консенсусу в децентралізованому реєстрі логістичного ланцюжка для PLM систем

Немає доступних мініатюр

Дата

2019

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Об'єкт дослідження – децентралізований реєстр у логістичному ланцюжку PLM системи. Предмет дослідження – алгоритм консенсусу у децентралізованому реєстру. Метою даної роботи – розробка алгоритму консенсусу для роботи децентралізованої системи логістичного ланцюга. В результаті виконання даної роботи було проведено аналіз децентралізованих систем. Було проаналізовано переваги та недоліки децентралізованих систем. Було розроблено алгоритм консенсусу. Побудована математична модель для алгоритму розподілу очок серед Нод. Із використанням Typescript було реалізовано алгоритм та за допомогою React та Node.js реалізовано PLM систему для випробовування алгоритму. Результати магістерської атестаційної роботи апробовані у міжнародній науковій інтернет-конференції «Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення».

Опис

Ключові слова

децентралізований реєстр, блокчейн, алгоритм консенсусу, plm система, typescript, postgresql

Бібліографічний опис

Лихо К. В. Розробка алгоритму консенсусу в децентралізованому реєстрі логістичного ланцюжка для PLM систем : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 151 – Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології / К. В. Лихо ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, кафедра комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки. – Харків, 2019. – 77 с.

DOI