Дослідження методів розподілення робіт при проектуванні інформаційної системи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Автори
Козир, Д. І.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Метою даної роботи є дослідження методів розподілу робіт та створення вдосконаленого методу розподілу робіт при проектуванні інформаційної системи, який має бути більш ефективним, ані ж існуючі методи та виконувати розподіл робіт більш оптимально. Об’єктом дослідження в рамках магістерської атестаційної роботи є процес розподілу робіт при проектуванні інформаційної системи. Предметом дослідження являються методи розподілення, які використовуються в процесі розподілу робіт, та використовуються інформаційними системами. Теоретичними результатами дослідження є описи та блок схеми алгоритмів вдосконаленого методу розподілення робіт. Практичними результатами є використання вдосконаленого методу розподілення робіт на практиці за допомогою демонстраційного додатку. Новизна дослідження полягає в дослідженні та розробці вдосконаленого методу розподілення робіт, розробці алгоритмів його реалізації, а також автоматизації.
Опис
Ключові слова
інформаційні системи, розподіл робіт, балансування навантаження, інформаційне забезпечення, методи розподілу робіт, програмне забезпечення
Цитування
Козир Д. І. Дослідження методів розподілення робіт при проектуванні інформаційної системи : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 122 Комп’ютерні науки / Д. І. Козир ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2019. – 89 с.