Розробка методу оптимального управління сонячної електростанції по вихідній потужності

Немає доступних мініатюр
Дата
2019
Автори
Дзех, В. Д.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Об’єкт дослідження – система керування сонячним трекером. Предмет дослідження – сонячна електростанція. Мета магістерської роботи – підвищення вихідної потужності сонячної електростанції. Методи дослідження та апаратура: для розв’язання задачі розробки оптимального методу керування сонячною електростанцією використовується система керування; планування експериментів; алгоритм керування реалізован мовою програмування С/C++; плата керування Arduino UNO, среда програмування Arduino IDE. Результати: науковий – проведена розробка методу та системи управління сонячною електростанцією. На базі запропонованого метода управління розроблена автоматизована система керування електростанцією. Для оцінки запропонованого методу проведені експериментальні дослідження які підтверджують достовірність та адекватність прийнятих рішень.
Опис
Ключові слова
сонячні електростанції, системи керування, методи управління, arduino, макет, дослідження
Цитування
Дзех В. Д. Розробка методу оптимального управління сонячної електростанції по вихідній потужності : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 151 – Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології / В. Д. Дзех ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2019. – 72 с.