Дослідження векторного методу керування безколекторним електродвігуном у системах електроприводу

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Автори
Хроменко, А. Г.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі проаналізовано, та проведено порівняльний аналіз найбільш актуальних типів електроприводу на основі безколекторних двигунів постійного струму та способів їх керування. Описана проблематика досягнення стабільних показників обертового моменту, плавності зміни швидкості обертання та динаміки двигунів на низьких обертах, при застосуванні клаcичних скалярних способів управління. Наведено теоретичне та експериментальне обґрунтування доцільності застосування векторного способу регулювання двигунами постійного струму у системах точного електроприводу, зокрема авіаційних агрегатах.
Опис
Ключові слова
БЕЗКОЛЕКТОРНИЙ ДВИГУН, ВЕКТОРНЕ КЕРУВАННЯ, СКАЛЯРНИЙ МЕТОД, ДПР, КОНТРОЛЕР
Цитування
Хроменко А. Г. Дослідження векторного методу керування безколекторним електродвігуном у системах електроприводу : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 171 – Електроніка / А. Г. Хроменко ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки – Харків, 2022. - 49 с.