Обгрунтування використання фотометричних та колориметричних методів вимірювання кольору

Немає доступних мініатюр
Дата
2019
Автори
Мовчан, М. В.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Об’єктом дослідження являється колір, його поняття, сприйняття, теорія колірного зору, колірні моделі та області їх застосування. Метою роботи є обґрунтувати використання фотометричних та колориметричних методів вимірювання кольору, розробка математичної моделі колориметрії та колориметра, який працює за цією моделлю. В результаті було проведено аналіз видів колірних моделей і області їх застосування, а також виконано порівняння їх можливостей, недоліків та переваг. Розглянуто основні аспекти, виклики, методи та алгоритми фотометричного аналізу, різновиди обладнання для фотометричних вимірювань. Розроблено пристрій, призначений для визначення кольору при різній інтенсивності люмінесценції, з підвищеною точністю розширює діапазон певних кольорів, який має спрощену конструкція та метод вимірювань.
Опис
Ключові слова
теорія кольору, колірне сприйняття, вимірювання кольору, розмірності кольору, колірна модель, спектрофотометр, фотоелектричний прилад, флуоресцентний аналіз
Цитування
Мовчан М. В. Обгрунтування використання фотометричних та колориметричних методів вимірювання кольору : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 172 – Телекомунікації та радіотехніка / М. В. Мовчан ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, кафедра Проектування та експлуатації електронних апаратів. – Харків, 2019. – 74 с.