Вплив технологічних параметрів лазерного гравіювання на точністні та якісні показники

Немає доступних мініатюр
Дата
2019
Автори
Нікітін, Д. О.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Об’єктом дослідження – процес впливу технологічних параметрів лазерного гравіювання на якісні показники . Предмет дослідження – технологія лазерного гравіювання. Мета магістерської атестаційної роботи – виявлення значень параметрів лазерного гравіювання, для різних видів матеріалів. Методи дослідження – метод пошуку середнього квадратичного відхилення, t-критерій Стьюдента. У магістерської атестаційній роботі досліджено залежність швидкості лазерной обробки та потужності випромінювання на якість обробки. Під параметрами якості виробу виступають: – збереження зазначених геометричних розмірів зображення; – глибина прожигу ліній; – однорідність прожигу всіх ліній зображення; – утворення забруднень на лініях прожигу. Для проведення даного дослідження були розглянуті основні методи обробки листових заготівок, був проведений аналіз технології лазерної обробки, розроблений макет лазерного гравера та його 3D модель, були вибранні матеріали які найчастіше використовуються для даного типу лазера. Після чого було проведено трьох факторний експеримент залежності швидкості та потужності лазерной обробки на вибранні матеріали. На базі проведеного дослідження розроблено математичні моделі залежності усіх впливаючих параметрів. Для визначення основних шкідливий виробничий факторів в робочій зоні виконали необхідні розрахунки в розділі охорони праці. Результати магістерської атестаційної роботи апробовані у фаховий статті «II Міжнародна Конференція Виробництво & Мехатронні системи 2018» [1].
Опис
Ключові слова
обробка листових заготівок, механічнні та термічнні методи, лазерний модуль, різка, гравіювання, технологія, лазерний гравер
Цитування
Нікітін Д. О. Вплив технологічних параметрів лазерного гравіювання на точністні та якісні показники: пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 172 – Телекомунікації та радіотехніка / Д. О. Нікітін ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, кафедра комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки. – Харків, 2019. – 71 с.