Вивчення методу редукції системи структурних ознак зображення на основі метричного критерію інформативності

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Автори
Метелев, В. В.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Об’єктом дослідження є методи зменшення розмірності систем ознак для представлення даних у задачі класифікації зображень. Метою є розроблення методів, що дозволяють проводити редукцію системи структурних ознак на основі метричного критерію інформативності. Використано методи метричного аналізу даних, програмного моделювання. Проведено експериментальне дослідження методів редукції на прикладі множин ознак у вигляді наборів бінарних векторів. Критерієм результативності класифікації вибрані метрики Хаусдорфа та Танімото. Здійснена програмна реалізація для моделі редукції множини ознак у вигляді дескрипторів ключових точок зображення. Обсяг опису можна скоротити в два рази, не зменшуючи ефективність розпізнавання.
Опис
Ключові слова
класифікація зображень, PYTHON, ключові точки, дескриптор, редукція системи ознак, інформативність, метрика
Цитування
Метелев В. В. Вивчення методу редукції системи структурних ознак зображення на основі метричного критерію інформативності : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 122 - Комп’ютерні науки / В. В. Метелев; М-во освіти та науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2021. – 70 с.