Публікація:
Модель системи електронного навчання на основі багатоагентного підходу

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2021

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

У роботі пропонується розподілена архітектура, заснована на мультиагентному підході для моделювання процесу комунікації та координації, що дозволяє запропонованій системі електронного навчання рекомендувати навчальні об’єкти, які адаптовані до профілю студента відповідно до його характеристик та уподобань. Ця архітектура взаємопов’язана з двома платформами, а саме з мультиагентною платформою, розробленою на Java, та системою Moodle LMS, яка розроблена на PHP.

Опис

Ключові слова

багатоагентна система, cистема електронного навчання, стиль навчання, мультиагентна система, інвалідність студентів

Бібліографічний опис

Зюзько А. О. Модель системи електронного навчання на основі багатоагентного підходу : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 123 Комп’ютерна інженерія / А. О. Зюзько ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2021. – 83 с.

DOI