Адаптація частоти акустичної системи зондування атмосфери в умовах змінної завадової обстановки

Немає доступних мініатюр
Дата
2019
Автори
Магаляс, В. С.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Проведено аналітичний огляд методів і засобів зондування атмосфери акустичними хвилями, виконано аналіз частотної залежності відношення сигнал / шум на вході приймача акустичного локатора, визначені оптимальні частоти для різних умов зондування, досліджено вплив дальності, параметрів атмосфери і спектра завад на значення оптимальних частот, оброблені експериментальні результатіи вимірювання завад умовах міста, розроблена структурна схема акустичного локатора з адаптивним підстроюванням робочої частоти під спектр акустичних завад
Опис
Ключові слова
акустичне зондування, атмосфера, акустичні завади, тривалість імпульсу, содар, перешкоди
Цитування
Магаляс В. С. Адаптація частоти акустичної системи зондування атмосфери в умовах змінної завадової обстановки : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 172 Телекомунікації та радіотехніка / В. С. Магаляс ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2019. – 84 с.