Публікація:
Адаптація частоти акустичної системи зондування атмосфери в умовах змінної завадової обстановки

Немає доступних мініатюр

Дата

2019

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Проведено аналітичний огляд методів і засобів зондування атмосфери акустичними хвилями, виконано аналіз частотної залежності відношення сигнал / шум на вході приймача акустичного локатора, визначені оптимальні частоти для різних умов зондування, досліджено вплив дальності, параметрів атмосфери і спектра завад на значення оптимальних частот, оброблені експериментальні результатіи вимірювання завад умовах міста, розроблена структурна схема акустичного локатора з адаптивним підстроюванням робочої частоти під спектр акустичних завад

Опис

Ключові слова

акустичне зондування, атмосфера, акустичні завади, тривалість імпульсу, содар, перешкоди

Бібліографічний опис

Магаляс В. С. Адаптація частоти акустичної системи зондування атмосфери в умовах змінної завадової обстановки : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 172 Телекомунікації та радіотехніка / В. С. Магаляс ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2019. – 84 с.

DOI