Публікація:
Автоматизація вибору технологічних параметрів, щодо стійкості інструменту при обробці композиційних матеріалів

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2020

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тома

Видавництво

Дослідницькі проекти

Організаційні підрозділи

Видання журналу

Анотація

Головна ідея роботи полягає в розробці теоретичних і практичних обґрунтувань для моделювання зношування інструменту при свердленні різними типами інструментів, систематизація даних по інтенсивності зношування свердел з різними геометричними параметрами і облік цих даних в моделі. На базі проведеного дослідження обрані математичні моделі залежності усіх впливаючих параметрів. Для цього використано методи регресійного аналізу, зроблено постановку повного факторного експерименту для трьох параметрів, які найбільше впливають на функціонування та дозволяють гарантовано змінять технологічні параметри обробки для забезпечення стійкості інструменту

Опис

Ключові слова

свердлення багатошарових композитів, зношування і стійкість інструменту, технологічні параметри обробки

Бібліографічний опис

Приходько В. О. Автоматизація вибору технологічних параметрів, щодо стійкості інструменту при обробці композиційних матеріалів : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології / авт. ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2020. – 110 с.

DOI