Технологічний процес контролю геометричності параметрів деталей компонентів волокно-оптичних ліній зв’язку

Немає доступних мініатюр
Дата
2019
Автори
Деркачевський, А. С.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Предмет дослідження – процес контролю компонентів волоконно-оптичних ліній зв’язку. Об’єкт дослідження ¬– розподіл профілю показника заломлення оптичних волокон спеціального типу. Методи дослідження – методи моделювання, спектральний аналіз, оптичні методи контролю. Мета роботи полягає в розробці програмних засобів для контролю геометричності параметрів оптичних волокон складної структури поперечного перерізу, що забезпечить експлуатаційні характеристики волоконно-оптичних ліній зв’язку на попередньо встановленому рівні. Результатом роботи стали алгоритм процесу контролю, методи обробки візуальної інформації про стан геометричної структури оптичного компонента та програма, що реалізує дані методи.
Опис
Ключові слова
оптичне волокно, показник заломлення, інтерференція, спектральний аналіз, фур’є перетворення
Цитування
Деркачевський А. С. Технологічний процес контролю геометричності параметрів деталей компонентів волокно-оптичних ліній зв’язку : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 151 – Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології / А. С. Деркачевський ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, кафедра Комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки . – Харків, 2019. – 62 с.