Автоматизація процесів прийняття рішення доступу до роботизованих об’єктів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Автори
Алексєєнко, Д. В.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі розроблено математична модель системи підтримки прийняття рішення в умовах невизначеної інформації для вибору системи контролю і управління доступом, яка відповідала б сучасним технологіям, критеріям надійності і удосконалила вже існуючу систему. Також розроблений алгоритм для доступу на об’єкт, як для оператора системи безпеки, так і для особи, яка ідентифікується. Сфери застосування результатів роботи – на підприємствах, які потребують модернізації системи контролю і управління доступом або потребують її встановлення
Опис
Ключові слова
промислові роботи, процес управління, автоматизована система контролю і управління доступом, система підтримки прийняття рішення, невизначена інформація, метод аналізу ієрархій
Цитування
Алексєєнко Д. В. Автоматизація процесів прийняття рішення доступу до роботизованих об’єктів : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології / Д. В. Алексєєнко ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2020. – 91 с.