Дослідження рішень маршрутизації у мережах обміну даними між транспортними засобами

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Автори
Мтюмб Абі Трезор
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі проведено аналіз сучасного стану протоколів маршрутизації у VANET. Розглянуто їхні достоїнства та недоліки. Особлива увага приділена використанню засобів моделювання VANET. Cимулятор мережі розгорнуто для імітації мережної частини VANET з метою проведення детального моделювання на рівні пакетів джерела, отримувача, передачі трафіку даних, прийому, фонового навантаження, маршрутів і каналів. Розроблено математичну модель для дослідження безпроводового каналу зв’язку VANET.
Опис
Ключові слова
маршрутизація, протокол, VANET, IoV, V2V, AODV
Цитування
Мтюмб Абі Трезор Дослідження рішень маршрутизації у мережах обміну даними між транспортними засобами (Investigation of Routing Solutions in Vehicular Networking) : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 172 - Телекомунікації та радіотехніка / Мтюмб Абі Трезор ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2020. – 93 с.