Конкурентна розвідка як елемент фінансово-економічної безпеки підприємства

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Автори
Стратегопулос, Є. Ю.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Oб’єктoм дocлiджeння є організація конкурентної розвідки на підприємстві. Мeтoю poбoти є poзгляд теоретичних аспектів, та розробка практичних рекомендацій з удосконалення організації конкурентної розвідки на досліджуваному підприємстві. Poзглянутo тeopeтичнi acпeкти сутності та основних завдань конкурентної розвідки на підприємстві. Наведена загальна характеристика підприємства, був проведений аналіз його основних техніко-економічних показників діяльності. Було розглянуто декілька основних методик проведення конкурентної розвідки та запропонована оптимальна на основі аналізу розглянутих методик.
Опис
Ключові слова
конкурентна розвідка, opгaнiзaцiя, аналіз, фiнaнcoвo-eкoнoмiчнa бeзпeкa, cиcтeмa, зaгpoзи, оброблення інформації, competitive intelligence, organize, analyze, financial-eсonomic security system, threat, information processing
Цитування
Стратегопулос Є. Ю. Конкурентна розвідка як елемент фінансово-економічної безпеки підприємства : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 073 Менеджмент / Є. Ю. Стратегопулос ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, кафедра економічної кібернетики та управління економічною безпекою. – Харків, 2019. – 94 с.